Portfölj

Våra portföljbolag tycker att vi är en positiv och stödjande aktieägare då våra viktigaste mål är att stödja grundarteamet och deras verksamhet, skapa värde, engagera oss och vara en positiv del av entreprenören och deras teams framgångsrika resa.

Investeringar

Exits