Vilka vi är

Vi är tillväxtmarknads-och fintechdedikerat erfaret kapital. Vi är långsiktiga investerare och stöttar våra entreprenörer och deras team hela vägen fram till exit. Vårt syfte är att skapa långsiktigt och hållbart värde för våra aktieägare genom att investera i framtidens bolag fokuserat på finansiella tjänster med ett speciellt fokus på tillväxtmarknader.

VEF är…

…ett investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholms huvudlista i Sverige under kortnamnet VEFAB. Vi investerar i tillväxtfasen i privata fintechbolag med fokus på tillväxtmarknader. Vi eftersträvar minoritetsandelar och är aktiva investerare med styrelserepresentation i en majoritet av våra portföljbolag. Vi respekterar makro, men är övertygade om att den sekulära tillväxttrenden inom fintechsektorn i tillväxtmarknader uppväger all makrorelaterad volatilitet och osäkerhet som vi och våra portföljbolag oundvikligen kommer att uppleva. En digital, finansiell värld är slutdestinationen och de bästa bolagen kommer relativt sett starkare ut på andra sidan genom makro och marknadsturbulens.

Våra strategiska fundament

Våra strategiska pelare, prismat genom vilken vi tänker på allt vi gör, är det som driver vår strategi och i slutändan avgör vår framgång som investmentbolag. Framgång kan inte nås utan att dessa tre grundpelare är balanserade och fungerar väl.

Älska dina investerare

Investera väl och lev

Bygg ett bolag med långsiktighet