Investerare

VEFs syfte är att skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra aktieägare genom att investera i framtidens finansiella-tjänster-bolag i några av världens snabbast växande marknader.

Aktie och insiderinformation

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största aktieägarna i VEF Ltd.
Det totala antalet aktieägare i VEF Ltd uppgår till cirka 10 500.

Aktiekapital

VEF Ltds aktiekapital är fördelat på 874 901 243 aktier med ett kvotvärde om 0,01 USD per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna representeras av svenska depåbevis som handlas på Nasdaq First North Growth Market. ”2019 Plan Shares” och ”2020 Plan Shares” innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bye-laws.

AktieklassAntal aktierAntal rösterAktiekapital (USD)
Stamaktier829 251 243829 251 2438 292 512
2019 Plan Shares12 400 00012 400 000124 000
2020 Plan Shares33 250 00033 250 000332 500
Totalt874 901 243874 901 2438 749 012

Ägarkoncentration

Ägare per land

Ägartyp

Insiders

Insidertransaktioner

Aktien

Aktiegraf

Bolagsstämmor, bolagsdokument och finansiell kalender

Stämmor

Årsstämma 2021

Extrastämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Årsstämma 2017

Årsstämma 2016

Extrastämma 2015

Prospekt

2015

Bolagsdokument

Finansiell kalender

4Q20-rapport

onsdag 03 februari, 2021

Årsredovisning 2020

onsdag 31 mars, 2021

1Q21-rapport

onsdag 28 april, 2021

Bolagsstämma 2021

torsdag 06 maj, 2021

2Q21-rapport

onsdag 28 juli, 2021

3Q21-rapport

onsdag 03 november, 2021

4Q21-rapport

onsdag 02 februari, 2022