Investerare

VEFs syfte är att skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra aktieägare genom att investera i framtidens finansiella-tjänster-bolag i några av världens snabbast växande marknader.

Aktie och insiderinformation

Aktiekapital

VEF AB (publ):s aktiekapital är fördelat på 1 093 199 255 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktier av serie C 2020, Serie C 2021 samt Serie C 2022 innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bolagsordning och medför rätt till andel i VEFs tillgångar och vinst under förutsättning att vissa prestationsvillkor uppfylls.

AktieklassAntal aktierAntal rösterAktiekapital (SEK)
Stamaktier1 041 865 7351 041 865 73510 540 805
Serie C 202033 751 25033 751 250331 352
Serie C 20218 229 3758 229 37583 259
Serie C 202210 352 89510 352 895104 743
Totalt1 093 199 2551 093 199 25511 060 159

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största stamaktieägarna i VEF AB (publ).
Det totala antalet aktieägare i VEF AB (publ) uppgår till cirka 18 000.

Ägare per land

Insiders

Aktien

Aktiegraf

Prospekt

Finansiell kalender

Årsredovisning, 2022

måndag 27 mars, 2023

1Q23-rapport

onsdag 19 april, 2023

Bolagsstämma 2023, Stockholm

tisdag 09 maj, 2023

2Q23-rapport

onsdag 19 juli, 2023

3Q23-rapport

onsdag 25 oktober, 2023

4Q23-rapport

onsdag 24 januari, 2024

Bolagsstämma 2024, Stockholm

tisdag 14 maj, 2024