Investerare

VEFs syfte är att skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra aktieägare genom att investera i framtidens finansiella-tjänster-bolag i några av världens snabbast växande marknader.

Aktie och insiderinformation

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största aktieägarna i VEF AB (publ).
Det totala antalet aktieägare i VEF AB (publ) uppgår till cirka 14 000.

Aktiekapital

VEF AB (publ):s aktiekapital är fördelat på 880 127 168 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna handlas på Nasdaq First North Growth Market. Aktier av serie C 2019 och Serie C 2020 innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bolagsordning.

AktieklassAntal aktierAntal rösterAktiekapital (SEK)
Stamaktier834 477 168834 477 1688 344 771,68
Serie C 201912 400 00012 400 000124 000
Serie C 202033 250 00033 250 000332 500
Totalt880 127 168880 127 1688 801 271,68

Ägarkoncentration

Ägare per land

Ägartyp

Insiders

Insidertransaktioner

Aktien

Aktiegraf

Finansiell kalender

4Q20-rapport

onsdag 03 februari, 2021

Årsredovisning 2020

onsdag 31 mars, 2021

1Q21-rapport

onsdag 28 april, 2021

Bolagsstämma 2021

torsdag 06 maj, 2021

2Q21-rapport

onsdag 28 juli, 2021

3Q21-rapport

onsdag 03 november, 2021

4Q21-rapport

onsdag 02 februari, 2022