Investerare

VEF (eller “Bolaget”) är ett investmentbolag noterat i Sverige som investerar i privata fintechbolag i tillväxtfas. Vi tar minoritetsandelar, är aktiva investerare med styrelserepresentation i våra portföljbolag och strävar efter att alltid backa de bästa entreprenörerna på de marknader vi är aktiva i. Vi fokuserar på stora tillväxtmarknader och investerar över hela spektrat av finansiella tjänster inklusive betalningar, kreditgivning, mobila lösningar och förmögenhetsförvaltning. VEFs depåbevis (SDB) är noterade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm, under kortnamnet VEMF SDB. Bolagets certifierade rådgivare på Nasdaq First North är Pareto Securities AB.

Aktie och insiderinformation

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största aktieägarna i VEF Ltd.
Det totala antalet aktieägare i VEF Ltd uppgår till cirka 10 500.

Aktiekapital

VEF Ltds aktiekapital är fördelat på 874 901 243 aktier med ett kvotvärde om 0,01 USD per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna representeras av svenska depåbevis som handlas på Nasdaq First North Growth Market. ”2019 Plan Shares” och ”2020 Plan Shares” innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bye-laws.

AktieklassAntal aktierAntal rösterAktiekapital (USD)
Stamaktier829 251 243829 251 2438 292 512
2019 Plan Shares12 400 00012 400 000124 000
2020 Plan Shares33 250 00033 250 00033 250
Totalt874 901 243874 901 2438 749 012

Ägarkoncentration

Ägare per land

Ägartyp

Insiders

Insidertransaktioner

Aktien

Aktiegraf

Finansiella rapporter och presentationer

Finansiella rapporter

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Presentationer

2020

2019

2018

2017

2016

Bolagsstämmor och dokument

Stämmor

Extrastämma 2020

Årsstämma 2020

Årsstämma 2019

Årsstämma 2018

Annual general meeting 2017

Annual general meeting 2016

Special general meeting 2015

Prospectus

2015

Corporate documents

Financial calendar

Twelve month report 2019

onsdag 12 februari, 2020

Annual report 2019

onsdag 25 mars, 2020

1Q report 2020

onsdag 29 april, 2020

AGM 2020

onsdag 13 maj, 2020

2Q report 2020

torsdag 30 juli, 2020

3Q report 2020

onsdag 04 november, 2020

Twelve month report 2020

onsdag 10 februari, 2021