Investerare

VEFs syfte är att skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra aktieägare genom att investera i framtidens finansiella-tjänster-bolag i några av världens snabbast växande marknader.

Aktie och insiderinformation

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största aktieägarna i VEF AB (publ).
Det totala antalet aktieägare i VEF AB (publ) uppgår till cirka 20 000.

Aktiekapital

VEF AB (publ):s aktiekapital är fördelat på 1 096 252 478 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktier av serie C 2019, Serie C 2020 samt Serie C 2021 innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bolagsordning.

AktieklassAntal aktierAntal rösterAktiekapital (SEK)
Stamaktier1 042 289 9781 042 289 97810 422 899,78
Serie C 201912 400 00012 400 000124 000
Serie C 202033 250 00033 250 000332 500
Serie C 20218 312 5008 312 50083 125
Totalt1 096 252 4781 096 252 47810 962 524,78

Ägarkoncentration

Ägare per land

Ägartyp

Insiders

Insidertransaktioner

Aktien

Aktiegraf

Finansiell kalender

1Q22-rapport

onsdag 27 april, 2022

Bolagsstämma 2022, Stockholm

tisdag 10 maj, 2022

2Q22-rapport

onsdag 20 juli, 2022

3Q22-rapport

onsdag 26 oktober, 2022

4Q22-rapport

onsdag 25 januari, 2023