Investerare

VEFs syfte är att skapa långsiktigt aktieägarvärde för våra aktieägare genom att investera i framtidens finansiella-tjänster-bolag i några av världens snabbast växande marknader.

Aktie och insiderinformation

Aktieägare

Nedanstående tabell representerar de tio största aktieägarna i VEF AB (publ).
Det totala antalet aktieägare i VEF AB (publ) uppgår till cirka 20 000.

Aktiekapital

VEF AB (publ):s aktiekapital är fördelat på 1 106 675 373 aktier med ett kvotvärde om 0,01 SEK per aktie enligt nedan tabell. Varje aktie i bolaget berättigar till 1 röst. Stamaktierna handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista. Aktier av serie C 2020 Serie C 2021 samt Serie C 2022 innehas av anställda i VEF under ramen för bolagets långsiktiga incitamentsprogram. Incitamentsaktierna är konvertibla till stamaktier enligt villkoren i VEFs bolagsordning.

AktieklassAntal aktierAntal rösterAktiekapital (SEK)
Stamaktier1 054 689 9781 054 689 97810 546 900
Serie C 202033 250 00033 250 000332 500
Serie C 20218 312 5008 312 50083 125
Serie C 202210 422 89510 422 895104 229
Totalt1 106 675 3731 106 675 37311 066 754

Ägarkoncentration

Ägare per land

Ägartyp

Insiders

Insidertransaktioner

Aktien

Aktiegraf

Finansiell kalender

1Q22-rapport

onsdag 27 april, 2022

Bolagsstämma 2022, Stockholm

tisdag 10 maj, 2022

2Q22-rapport

onsdag 20 juli, 2022

3Q22-rapport

onsdag 26 oktober, 2022

4Q22-rapport

onsdag 25 januari, 2023