VEF Hållbarhetsrapport 2023

Tillbaka till Nyheter & Insikter
april 19, 2024

VEF är glada över att presentera vår fjärde årliga Hållbarhetsrapport. Som ett investmentbolag med fokus på hållbarhet investerar vi i bolag som positivt bidrar till de marknader där de bedriver verksamhet och vi är glada att kunna dela med oss av det senaste årets framsteg på detta område.

”Under det senaste året har vi levererat i enlighet med vår hållbarhetsagenda på flera punkter. Som en del i detta är jag glad över att nästan alla våra portföljbolag under året har förbundit sig till våra ESG-principer och Principer för ansvarsfulla finansiella verksamheter.” Kommenterar Helena Caan Mattsson, Hållbarhetsansvarig på VEF.

Några hållbarhetshöjdpunkter från 2023:

🌍74% av portföljvärdet utgörs av påverkansbolag som bidrar till finansiell inkludering och rättvisa samt möjliggör tillgång till förnybar energi.

📊 500 mnSEK allokerade till portföljbolag enligt ramverket för hållbarhetsobligationer.

📑 93% av portföljbolagen har förbundit sig till VEFs ESG-principer och Principer för ansvarsfulla finansiella verksamheter.

⚖️ 50/50 könsbalans i VEFs styrelse.

Upptäck mer genom att läsa rapporten här.