Fintech som en god kraft

Tillbaka till Nyheter & Insikter
april 12, 2024

På VEF söker vi efter investeringar med en hög ekonomisk avkastning som samtidigt adresserar ekonomiska och sociala utmaningar inom deras respektive marknader, vilket gör fintech till en god kraft. Genom att investera i fintech får vi möjligheten att stötta ekonomisk utveckling och förbättra sociala förhållanden genom att erbjuda bättre finansiella tjänster som möjliggör handel och affärer, minskar finansiell ojämnlikhet, tillåter individer och företag att investera i sin framtid, öka produktiviteten och bli mer ekonomiskt motståndskraftiga.

Genom att utnyttja innovativ teknologi förbättrar de bolag vi stöttar tillgången till finansiella tjänster för miljontals kunder som tidigare var under- eller obetjänta av etablerade aktörer. Dessa tjänster erbjuds oftast till mer överkomliga priser och med mer fördelaktiga och enkla villkor, vilker underlättar för både konsumenter och SMEs att blomstra.

I vår senaste video delar vår Hållbarhetschef Helena Caan Mattsson med sig av hur VEF främjar fintech som en kraft för det goda.