VEF Årsredovisning 2023

Tillbaka till Nyheter & Insikter
mars 28, 2024

Idag släpper vi vår Årsredovisning för 2023. Årsredovisningen erbjuder insikter i VEFs portfölj, en omfattande genomgång av året tillsammans med ledningens kommentarer, en djupgående analys av portföljbolaget Gringo, höjdpunkter från styrelsens resa till Indien och vår årliga Hållbarhetsrapport.

I årsredovisningen kommenterar VD David Nangle utvecklingen under det senaste året och VEFs målsättning framåt:

”2023 var ett uppmuntrande övergångsår för venture capital-branschen då de universella motvindarna från 2022 gradvis mojnade och medvinden tilltog när vi rörde oss fram genom 2023.

2023 har verkligen lagt en stark grund för mer optimistiska framtidsutsikter för branschen under 2024, och därmed även för VEF.

Att stärka vår balansräkning är högsta prioritet 2024. Efter att obligationen nu omfinansierats är exits högprioriterat. Vårt mål är att minska substansrabatten och att komma tillbaka till att aktivt investera, eftersom vi känner oss positiva inför denna nya cykel.”

Läs Årsredovisningen på vår hemsida.