Gringo genomför Series C-finansieringsomgång

Tillbaka till Nyheter & Insikter
september 27, 2023

VEF:s portföljbolag Gringo meddelade en framgångsrik closing av sin Serie C-finansieringsrunda, ledd av Valor Capital Group, där VEF investerade ytterligare 3 miljoner USD som en del av rundan.

Som en av de väldigt få late stage finansieringsrundor som har ägt rum i regionen under de senaste månaderna, är framgången i finansieringsrundan ett bevis på Gringos teams styrka och prestation sedan Series B-omgången, som leddes av VEF, i mars 2022. Gringo betjänar för närvarande en kundbas på 10 miljoner förare och kommer att fördubbla sina intäkter under 2023.

På VEF fortsätter vårt engagemang i att investera i Latinamerika över marknadscykler, och vår tilläggsinvestering investering i Gringo speglar vårt starka förtroende både för både företaget och regionens enorma potential.

Läs mer i artikeln om Gringo i TechCrunch, tillgänglig här.