Vår resa med Creditas

Tillbaka till Nyheter & Insikter
juni 26, 2024

Creditas utmärker sig som det största och ett av de bästa portföljbolagen på VEFs investeringresa. När vi redan 2017 gjorde vår första investering i Creditas insåg vi dess potential, samtidigt som den brasilianska marknaden befann sig i en lågkonjunktur. Under åren har Creditas gått från klarhet till klarhet och kontinuerligt bevisat värdet av att vi tidigt investerade i bolaget. Vår övertygelse har bara vuxit, vilket har gjort att vi har investerat mer i bolaget längst vägen.

Vi har stolt introducerat Creditas till vårt nätverk av aktieägare, varav några har blivit direkta investerare i företaget, vilket skapar en kraftfull cirkel av värdeskapande. Vårt partnerskap har varit ömsesidigt fördelaktigt—Creditas har blomstrat och vi har kunnat tillföra värde genom att underlätta tillgången till ytterligare kapital. Hör vår VD, Dave Nangle, när han berättar mer om VEFs resa med Creditas.