Ta en titt på VEFs påverkansbolag

Tillbaka till Nyheter & Insikter
juni 11, 2024

Uppmärksamma VEFs hållbarhetsstjärnor

Fintech revolutionerar inte bara traditionella finanstjänster, det förändrar även liv. På VEF gör vi skillnad genom att investera i företag som positivt påverkar samhällen där finansiella tjänster är bristfälliga. Dessa bolag ligger i framkant när det gäller att driva meningsfull förändring på de marknader de betjänar.

På VEF investerar vi i bolag ledda av entreprenörer med starka meritlistor och med en tydlig product-market fit i skalbara marknader. Vårt mest betydelsefulla bidrag på de tillväxtmarknader där vi investerar är den positiva samhälleliga påverkan som våra portföljföretag har, vilka erbjuder tillgång till finansiella tjänster för konsumenter och SMEs. Detta åtagande är kärnan i vårt hållbarhetsarbete.

Våra portföljföretag visar vägen, som SME-långivaren Konfío i Mexiko och den digitala förmögenhetsförvaltningsplattformen Mahaana i Pakistan, vilka gör finansiella tjänster tillgängliga för underbetjänade grupper. I Indien erbjuder låneplattformen Rupeek säkerställda krediter med mer överkomliga räntor till konsumenter medan Solfácil i Brasilien stödjer den gröna omställningen genom sitt ekosystem för finansiering av solpaneler. Var och en bidrar till FNs mål för hållbar utveckling på sina respektive marknader.

”Fintechs transformativa kraft går bortom de produkter som de omformar. Det förändrar möjligheterna och livet för SMEs och konsumenter och ger dem makten att skapa sina egna framgångshistorier,” säger Helena Caan Mattsson, Chefsjurist och Hållbarhetschef på VEF.

Konfío: Revolutionerar tillgången till krediter för Mexikanska SMEs

Konfío, VEFs näst största portföljbolag, utmärker sig som en sann påverkansstjärna. Konfío hjälper underbetjänade SMEs i Mexiko att öka sin tillväxt genom att erbjuda tillgång till kredit och andra finansiella tjänster. I ett land med över 7 miljoner SMEs, där endast 2 av 10 uppskattas ha tillgång till formell kredit, har Konfíos fokus på förstagångskrediter varit transformativt. Idag erbjuder Konfío rörelsekapitallån, kreditkort och digitala betalningslösningar.

Anmärkningsvärt är att över 80 % av Konfíos kunder använder krediter för första gången. Med sitt digitala tillvägagångssätt når Konfío ut till småföretagare över hela Mexiko, inklusive avlägsna och lantliga områden, kvinnligt ledda företag och unga entreprenörer, vilka alla typiskt sett är underbetjänade.

Konfío öppnar upp tillväxtmöjligheter för SMEs och egenföretagare som historiskt sett har begränsats av brist på tillgång till formell finansiering. Genom att erbjuda lån till kunder som vanligtvis förbises av traditionella banker driver Konfío betydande ekonomisk tillväxt och inkludering i Mexiko.

”Konfío exemplifierar kärnprinciperna i vår strategi för påverkansinvesteringar genom att visa på konkreta resultat och hållbar tillväxt, både ur ett affärs- och påverkansperspektiv. Möjligheten för fintech på tillväxtmarknader innebär inte bara ett attraktivt investeringscase, utan representerar även möjligheten att förbättra livet för miljontals människor,” säger Helena Caan Mattsson, Chefsjurist och Hållbarhetschef på VEF.

Läs mer i VEFs Hållbarhetsrapport 2023 och Rapport för påverkan och allokering av hållbarhetsobligationer 2023.