VEF 1Q24 rapport

Tillbaka till Nyheter & Insikter
april 17, 2024

Vi har nu publicerat vår rappport för första kvartalet 2024. Under 1Q24 ökade vårt substansvärde i USD med 1% QoQ och 9% YoY. Likt 2023-års trend är det flera faktorer som påverkar vårt växande substansvärde, inklusive en förbättrad utveckling för våra portföljbolag. Detta kombineras med robusta multiplar för publika jämförelsebolag, allt drivet av ett tydligt förbättrat makro- och marknadsklimat.

VEFs CEO David Nangle kommenterar:
“De positiva tongångarna fortsätter i 1Q24 och bygger vidare på 2023-års trend med förbättringar och gradvis mer positiva signaler för varje kvartal som passerat. Detta har medfört en stark start på 2024 och en stärkt framtidstro i takt med att året löper på.”

Läs rapporten här.