Hållbara investeringar på VEF

Tillbaka till Nyheter & Insikter
november 29, 2023

För VEF betyder hållbara investeringar att vi stöttar pionjärerna inom tillgängliga finansiella tjänster i länder som Brasilien, Indien, Mexiko och fler. Vi letar efter skalbara bolag som möjliggör finansiell inkludering genom att erbjuda rättvisa och transparanta produkter för individer och små bolag.

I vår senaste video pratar Dave Nangle om vad vårt investeringsmotto ‘if it’s not ethical, it’s not scalable’ (om det inte är etiskt så är det inte skalbart) betyder i praktiken för VEF.