Fintech i Mexiko

Tillbaka till Nyheter & Insikter
juli 31, 2023

David Arana, VD för VEF:s portföljbolag Konfío, deltog nyligen i en paneldebatt på HSBC Global Digital Finance Forum tillsammans med VEF:s VD Dave Nangle, där de diskuterade partnerskapet och relation mellan investerare och portföljbolag.

Konfío, baserat i Mexiko, utvecklar digitala banktjänster, betalningslösningar och mjukvaruverktyg för att främja tillväxt och produktivitet för små och medelstora företag (SMEs). I ett land med över 7 miljoner SMEs, där endast 3 av 10 uppskattas ha tillgång till formella krediter, har Konfíos kreditfokuserade strategi visat sig vara framgångsrik. Idag erbjuder Konfío rörelsekapitallån, kreditkort och digitala betalningslösningar till sina kunder.

I den här videon diskuterar David Arana och Dave Nangle VEF:s investering i Konfío och företagets resa hittills. De belyser några av marknadens tydliga kännetecken, inklusive:

  • Mexiko är en mycket stor marknad med en djup pool av SMEs, som är avgörande för BNP-tillväxten i landet. Trots detta har det traditionella banksystemet länge ignorerat småbolagens behov av finansiella tjänster, vilket har resulterat i låg kreditpenetration.
  • Mexiko använder ett unikt obligatoriskt elektroniskt faktureringssystem som gäller för alla företag i landet, där transaktionsdata kan användas för att underlätta kreditbedömningen.

Titta på hela videon för en fokuserad diskussion om att investera i och skala upp ett företag i Mexiko – tillgänglig här.